This website uses cookies to improve your experience.

26.10.2018

Międzynarodowe Warsztaty nt. Technologii Addytywnych w HORYZONCIE 2020, 7 listopada 2018

W dniu 7 listopada 2018 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) w ramach projektu NMP TeAM 4 wraz z Enterprise Europe Network Poland  oraz Fundacją Technology Partners zapraszają na Warsztaty dotyczące technologii wytwarzania addytywnego (druku 3D) w programie ramowym  "Horyzont 2020" , mające na celu przedstawienie możliwości badań i innowacji w ramach HORIZON 2020 w technologiach addytywnych, dyskusję nad przyszłością tych technologii w programach ramowych UE oraz tworzenie sieci kontaktów zainteresowanych stron, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Warsztaty będą okazją do dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz środowiska naukowego i przemysłowego z Polski i UE. W warsztatach weźmie udział Marina Urbina-Fourrier (CEA, Francja) reprezentująca projekt AM-motion koncentrujący się na wspieraniu rynkowych wdrożeń technologii druku 3D, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej i Stowarzyszenia EFFR.

Agenda

Warsztaty są impreza towarzyszącą Targów „Warsaw Industry Week”, odbywającym się w WARSAW PTAK EXPO w dniach 6-8.11.2018. Uczestnicy warsztatów mogą uzyskać możliwość  bezpłatnej rejestracji na Konferencję inaugurującą Targi: "Instrumenty Przemysłu 4.0" w dniu 6 listopada 2018 roku.

Więcej informacji i rejestracja na stronie wydarzenia.

Go back