This website uses cookies to improve your experience.

01.06.2017

Nowe przedsięwzięcia biznesowe oparte o technologie: Współpraca między Europą i Argentyną w zakresie Gospodarki 4.0 oraz Energii odnawialnej

ELAN Network

Lokalizacja: Buenos Aires (Argentyna)

Data: 27-28 czerwca 2017

Sektory: Energia odnawialna, Gospodarka 4.0 oraz technologie komunikacyjne (ICT)

Organizator: Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) wspólnie z Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT); Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) oraz TECNALIA.

Cena: Nieodpłatne.

Liczba miejsc ograniczona

Wydarzenie ELAN Network Argentina 2017 umożliwi uczestnikom znalezienie nowych partnerów międzynarodowych oraz stworzenie silnych i długotrwałych sieci i relacji biznesowych. Obejmie różne działania, których głównym celem będzie generowanie i wzmacnianie istniejących przedsięwzięć biznesowych między przedsiębiorstwami europejskimi i argentyńskimi oraz aliansów strategicznych zapewniających efekt mnożnikowy. W ramach imprezy odbędą się sesje mające na celu:

  • Określenie i zbadanie rynkowych i technologicznych wyzwań istniejących w Argentynie, w oparciu o dokument Argentina Innovative Strategic Plan 2020.
  • Zaprezentowanie oferty europejskich przedsiębiorstw oraz ich rozwiązań na wyzwania pojawiające się w Argentynie oraz potrzeby lokalnych partnerów w zakresie prowadzenia nowej działalności biznesowej.
  • W ramach sesji współtworzenia przedsięwzięć biznesowych, połączenie potencjałów uczestników z obu kontynentów w celu rozwinięcia pomysłów na współpracę.
  • Omówienie konkretnych pomysłów biznesowych w ramach dwustronnych spotkań partnerów.

Wydarzenie skupia się na Energii odnawialnej, Gospodarce 4.0 oraz technologiach komunikacyjnych (ICT) w aspekcie możliwości generowania biznesu oraz owocnej współpracy między organizacjami latynoamerykańskimi i europejskimi. Sektory zostały wyselekcjonowane ze względu na ich wysoki potencjał rozwojowy w Argentynie.

Celem wydarzenia jest wsparcie już prowadzonych w Argentynie działań oraz programów współpracy między UE i państwami Ameryki Łacińskiej w zakresie innowacyjności w celu zapewnienia ciągłości działań, zwiększenia efektów wszystkich inicjatyw oraz uproszczenia procedur, które stosować muszą przedsiębiorstwa i instytucje z UE zainteresowane udziałem w projekcie.

UCZESTNICY EUROPEJSCY I LATYNOAMERYKAŃSCY:

  • Przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP.
  • Centra rozwoju technologii.
  • Organizacje rządowe.
  • Europejskie i argentyńskie stowarzyszenia biznesowe i klastry.

Podczas wydarzenia w 2016 r. przeprowadzono 453 spotkania dwustronne i określono 97 możliwości współpracy.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://www.elannetwork.org/content/2017-argentina-event

Więcej informacji o ELAN Network: www.elannetwork.org oraz info@elannetwork.org

 

tl_files/zalaczniki/Logo-EU.jpg

Go back