This website uses cookies to improve your experience.

13.10.2017

Rola Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w planie rozwoju Kolumbii ze szczególnym uwzględnieniem departamentu Bogota - Cundinamarca

ELAN Network

Lokalizacja: Chapinero Headquarters and Business Center of the Bogota Chamber of Commerce Street 67 #  8-32/44,  Bogotá (Kolumbia)

Data: 14-15 listopada 2017

Sektory: Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT)

Organizator: TECNALIA Colombia we współpracy z TECNNOVA, INNPULSA Colombia, COLCIENCIAS, Holland House Colombia oraz TECNALIA we współpracy z Software & IT Cluster of the Chamber of Commerce of Bogotá ze wsparciem CDTI (Centre for Industrial Technological Development, Hiszpania

Cena: Nieodpłatne (liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja)

Hashtag: #ELANnetworkCO

 

Spotkanie stanowi przestrzeń do konsolidacji opartej na innowacjach sieci współpracy między przedsiębiorstwami, w celu współtworzenia możliwości biznesowych i korzystania z generowania wspólnej wartości opartej na technologii.

Spotkanie dotyczyć będzie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych jako technologii umożliwiających reagowanie na pilne potrzeby związane z wdrażaniem Strategii Inteligentnych Specjalizacji departamentu Bogotá - Cundinamarca.

Rozwój sektora Technologii Informacyjnych i Oprogramowania od lat ma dla Kolumbii znaczenie priorytetowe, dzięki czemu otrzymuje wsparcie instytucjonalne oraz możliwość korzystania z usług sieci wyspecjalizowanych przedsiębiorstw chętnych do współpracy przy generowaniu nowych możliwości biznesowych w sektorze.

Dane liczbowe:

 • Według IDC Research Inc., uznanego lidera światowego lidera badań rynku w sektorze informatycznym, w latach 2003-2005 rynek IT w Kolumbii wzrósł pięciokrotnie.
 • Rynek jest zdominowany przez sprzęt, na który przypada 54,7% sprzedaży, w porównaniu z 33,1% dla oprogramowania i 12,1% dla usług (IDC, 2016).
 • Kolumbia jest trzecim co do wielkości dostawcą usług IT w regionie za Brazylią i Meksykiem, osiągając sprzedaż w wysokości 2,4 mld USD.
 • 78% średnich i dużych kolumbijskich przedsiębiorstw informatycznych ma siedzibę w Bogocie (Invest in Bogota, 2016).
 • Kolumbia posiada infrastrukturę pozwalającą na wspieranie działalności na najwyższym światowym poziomie, w tym 10 kabli podmorskich umożliwiających wykorzystanie technologii 4G (MinTIC, 2015).

Strategia Inteligentnych Specjalizacji departamentu Bogotá - Cundinamarca została oficjalnie wdrożona w 2015 r. i opiera się na charakterystyce możliwości na trzech poziomach:

 • Priorytetyzacja obszarów specjalizacji,
 • Identyfikacja nisz specjalizacyjnych,
 • Określenie projektów o znaczeniu strategicznym.

Spotkanie odbędzie się równocześnie z konferencją 20th TCI Global Conference, co umożliwi uczestnikom zaangażowanie się w strategie klastrów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy z Ameryki Łacińskiej i Europy:

 • Firmy, w szczególności MŚP, zainteresowane tworzeniem przedsięwzięć biznesowych opartych o technologię (Technology-Based Business Opportunities - TBBO) w obszarze wyzwań określonych dla kraju.
 • Przedstawiciele organów administracji.
 • Centra technologiczne, szkoły wyższe, instytuty badawcze i inne organizacje działające w oparciu o wiedzę.
 • Klastry, stowarzyszenia przedsiębiorstw i inne organizacje wsparcia biznesu.

Działania:

Wydarzenie ma na celu określenie aktualnego stanu wybranych tematów, ustalenie wyzwań, usprawnienie i konsolidację obszarów dla generowania możliwości biznesowych w oparciu o transfer technologii. Sesje służyć będą m.in.:

 • Identyfikacji i omówieniu wyzwań technologicznych i rynkowych istniejących w Kolumbii, a w szczególności w departamencie Bogotá - Cundinamarca.
 • Zaprezentowaniu oferty przedsiębiorstw europejskich oraz ich podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych partnerów w celu prowadzenia współpracy biznesowej.
 • W ramach sesji wspólnego generowania możliwości biznesowych, połączeniu potencjału z obu kontynentów w celu nawiązywania współpracy i rozwijania nowych przedsięwzięć biznesowych opartych o technologię.
 • Omawianiu konkretnych pomysłów na biznes w ramach dwustronnych spotkań uczestników.

 

Więcej informacji o wydarzeniu i zapisy na stronie: http://www.elannetwork.org/content/2017-colombia-event

Więcej informacji o ELAN Network: www.elannetwork.org oraz info@elannetwork.org

 

tl_files/zalaczniki/Logo-EU.jpg

Go back