This website uses cookies to improve your experience.

12.10.2017

Technologie i Modele Biznesowe dla wyzwań energetycznych XXI wieku

ELAN Network

Lokalizacja: Centro de Innnovación UC Anacleto Angelini - Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Región Metropolitana, (Chile). Main and Excecutive Auditorium – I piętro Centro de Innovación UC

Data: 23-24 października 2017

Sektory: Energia odnawialna

Organizator: Centro de Innovación UC Anacleto Angelini we współpracy z CORFO, SOFOFA, Eurochile, Inria Chile oraz TECNALIA

Cena: Nieodpłatne (wymagana rejestracja)

Hashtag: #ELANnetworkCH

 

Chile oraz cały świat znajdują się obecnie w okresie istotnej i krytycznej transformacji energetycznej. Poziom wykorzystania energii odnawialnej zwiększa się przy jednoczesnej drastycznej obniżce kosztów. W związku z tym pojawiły się nowe technologiczne wyzwania dla wszystkich uczestników rynku (użytkowników końcowych, producentów, dystrybutorów, badaczy itd.), co stwarza nowe możliwości, wymagające kompleksowych i interdyscyplinarnych rozwiązań. Chile jest kluczowym graczem w tym nowym scenariuszu, a spotkanie zgromadzi przedstawicieli Chile i Europy, aby stawić czoła tym wyzwaniom.

Według najnowszego raportu międzynarodowej firmy consultingowej EY, pośród 40 państw oferujących największy potencjał rozwoju energii odnawialnych, Chile zajmuje pierwsze miejsce w Ameryce Łacińskiej i szóste na świecie.

W wizji Chilijskiej Krajowej Polityki Energetycznej ujęte są cele, które powinny zostać osiągnięte do 2050 r. W tym celu konieczne będzie sprostanie następującym wyzwaniom:

 • Elastyczność systemów elektroenergetycznych na poziomie centralnym i rozproszonym.
 • Stworzenie konkurencyjnych systemów magazynowania energii, maksymalnie wykorzystujących lokalnie dostępne zasoby (lit, miedź, sole mineralne itd.)
 • Integracja i wykorzystanie technologii umożliwiających promowanie efektywnego wykorzystania energii (IoT, Big Data, itd.)
 • Masowe i niskoemisyjne technologie w celu zaspokojenia zapotrzebowania ludności na ogrzewanie.

Spotkanie odbędzie się równocześnie z konferencją Exhibition and Conference of Renewable Energies, ExpoERNC 2017.

Wystawa stanowi wielką szansę dla firm z branży energii odnawialnej, które chcą zainwestować w Chile. Miejsce i data spotkania: 24-26 października, Hotel W, Santiago (Chile).

Cele:

Generowanie przedsięwzięć biznesowych opartych o technologię (Technology-Based Business Opportunities – TBBO) wdrażanych wspólnie przez przedsiębiorstwa chilijskie i europejskie, aby lepiej stawić czoła wyzwaniom energetycznym XXI wieku. Obejmuje to:

 • Określenie nowych technologicznych nisz biznesowych, wspólnych dla przedsiębiorstw chilijskich i europejskich w celu rozwijania wspólnych możliwości.
 • Zaprezentowanie kluczowych technologii, które mogą wesprzeć zwiększenie konkurencyjności w sektorze energetyki, jak również omówienie europejskich i chilijskich wizji przyszłości.
 • Ułatwienie dostępu przedsiębiorstw do innych przedstawicieli ekosystemu innowacji (centrów technologicznych, władz, organizacji wsparcia biznesu), które mogą wspomóc ich współpracę.
 • Umożliwienie MŚP nawiązania kontaktu z wiodącymi jednostkami sektora energetycznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, aby mogły one odnosić korzyści z synergii w ramach współpracy publiczno-prywatnej.
 • Zaprezentowanie kluczowych narzędzi rozwijania współpracy biznesowej między UE a Chile.

Działania:

 • Wystawy.
 • Stoliki koordynacyjne (Business Coordination Tables).
 • Spotkania B2B.
 • Warsztaty tematyczne.
 • Spotkania networkingowe.
 • Przedstawienie doświadczeń europejskich centrów technologicznych w zakresie innowacyjności w energetyce.

 

Więcej informacji o wydarzeniu i zapisy na stronie: http://www.elannetwork.org/content/2017-chile-event

Więcej informacji o ELAN Network: www.elannetwork.org oraz info@elannetwork.org

 

tl_files/zalaczniki/Logo-EU.jpg

Go back