This website uses cookies to improve your experience.

06.09.2017

Zdrowie i Biotechnologia: generowanie nowych możliwości biznesowych w Brazylii

ELAN Network

Lokalizacja: FIESP - Federation of Industries of the State of São Paulo, IV i XI p. Av. Paulista, 1311, São Paulo-SP, Brazylia

Data: 5-6 października 2017

Sektory: Zdrowie i Biotechnologia

Organizator: ANPROTEC we współpracy z CPqD, Agência USP de Inovação, CONFAP, BIOMINAS i TECNALIA, oraz FIESP, ELANBiz, Latin America SME IPR Helpdesk i ABIMO.

Cena: Nieodpłatne (wymagana rejestracja).

Hashtag: #ELANnetworkBR

Sektory Zdrowia i Biotechnologii (kosmetyki, przybory toaletowe, leki, żywność chemia, usługi zdrowotne itp.) są jednymi ze strategicznych sektorów gospodarki brazylijskiej.

Cele:

  Określenie wyzwań stojących przed sektorem Zdrowia i Biotechnologii w Brazylii i wygenerowanie obszarów i mechanizmów umożliwiających przekształcenie tych wyzwań w stałą współpracę między europejskimi i brazylijskimi MŚP rozwijającymi przedsięwzięcia biznesowe oparte o technologię (Technology-Based Business Opportunities - TBBO).
 • Konsolidacja obszarów współpracy w zakresie możliwości biznesowych opartych o technologię i innowacyjność.
 • Zapewnienie miejsca do znalezienia właściwych partnerów w celu przezwyciężenia obecnych i przyszłych wyzwań rynkowych.
 • Połączenie jednostek wspierających generowanie przedsięwzięć biznesowych, takich jak organizacje finansowe, specjalistów w zakresie rynku i technologii, przedsięwzięć wspierających współpracę biznesową między Brazylią a Europą itd.
 • Umożliwienie spotkań dwustronnych między potencjalnymi partnerami z Europy i Brazylii w celu wsparcia wspólnego generowania możliwości biznesowych.

Brazylia stanowi ośrodek wykorzystywany przez zagraniczne firmy medyczne do penetracji rynku latynoamerykańskiego. Jest największym rynkiem Ameryki Łacińskiej, odpowiadając za 40% całkowitego popytu. Kraj jest sygnatariuszem regionalnych umów handlowych, dzięki którym produktom brazylijskich eksporterów przysługują zwolnienia z cła lub wysoce preferencyjne warunki w sprzedaży wewnątrz Ameryki Łacińskiej. Szerokie możliwości istnieją także w obszarach e-zdrowia i mobile health, których rynki w Brazylii cechują się wysokim tempem rozwoju. Sektor biotechnologii składa się z ponad 230 przedsiębiorstw obsługujących rynek o wielkości 6-7 mld USD (2016).

Brazylia utrwaliła swoją pozycję silnego i atrakcyjnego gracza na światowym rynku, cechując się wysokim stopniem dywersyfikacji gospodarczej i będąc obecnie siódmą pod względem wielkości gospodarką świata. Rozwój gospodarczy w ostatnich latach doprowadził do wzrostu rynku dóbr konsumpcyjnych, zwiększenia równości społecznej oraz zapewnienia stabilności instytucji. Zwiększenie siły nabywczej krajowej waluty oraz możliwości inwestycyjne w sektorach takich jak zdrowie, biotechnologia, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, energetyka i przesył elektryczności, nieruchomości oraz rolnictwo czynią Brazylię atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji. Państwo jest obecnie na szóstym miejscu na świecie pod względem poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI - źródło: UNCTAD, 2016).

Impreza jest trzecią zorganizowaną w Brazylii w ramach ELAN Network. W zeszłym roku odbyło się ponad 50 spotkań dwustronnych i zidentyfikowano ponad 30 możliwości współpracy biznesowej między MŚP z Europy i Brazylii.

Uczestnicy z Brazylii i Europy:

 • Firmy zainteresowane tworzeniem TBBO w obszarze wyzwań określonych dla sektora Zdrowie i Biotechnologia.
 • Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych.
 • Centra technologiczne, szkoły wyższe, instytuty badawcze i inne organizacje działające w oparciu o wiedzę.
 • Klastry, stowarzyszenia przedsiębiorstw i inne jednostki wsparcia biznesu.

Główne działania:

 • Identyfikacja istniejących w Brazylii wyzwań w obszarze sektora Zdrowie i Biotechnologia.
 • Zaprezentowanie potencjału przedsiębiorstw biorących udział w spotkaniu.
 • Sesje wspólnego generowania możliwości biznesowych.
 • Warsztaty tematyczne.
 • Spotkania networkingowe.
 • Spotkania B2B.

Sektory:

ZDROWIE

 • Urządzenia medyczne i stomatologiczne
 • Diagnostyka kliniczna
 • e-zdrowie i mobile health
 • Farmaceutyki
 • Sprzęt szpitalny i laboratoryjny
 • Implanty i szczepionki
 • Materiały eksploatacyjne

BIOTECHNOLOGIA

 • Terapia komórkowa
 • Medycyna regeneracyjna i inżynieria tkankowa
 • Badania genetyczne i molekularne
 • Biopaliwa
 • Żywność
 • Odczynniki
 • Ochrona środowiska (Environment)

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://www.elannetwork.org/content/2017-brazil-event

Więcej informacji o ELAN Network: www.elannetwork.org oraz info@elannetwork.org

 

tl_files/zalaczniki/Logo-EU.jpg

Go back