Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Działalność naukowa w obszarze zarządzania B+Rstrzaka

Fundacja Technology Partners jako jedna z nielicznych jednostek naukowych w Polsce specjalizuje się w tematyce zarządzania działalnością badawczo-rozwojową i innowacjami.

Początki badań w tym obszarze sięgają 1995 roku. Wtedy to, działając w ramach firmy doradczej TMBK Partners, reprezentującej firmę Arthur D. Little w Polsce, obecni specjaliści Fundacji Technology Partners rozpoczęli realizację szeregu projektów w ramach finansowanych przez Unię Europejską programów SCI-TECH. W projektach tych uczestniczyli także wybitni zagraniczni specjaliści reprezentujący renomowane europejskie ośrodki akademickie i firmy consultingowe.

Projekty te obejmowały prace badawcze i doradcze, związane z restrukturyzacją polskiego sektora badań i rozwoju oraz przystosowaniem go do wymogów gospodarki rynkowej. Prace realizowane były zarówno na poziomie makro, jak i mikro. Z jednej strony dotyczyły wypracowania rekomendacji zmian polityki państwa w zakresie badań i rozwoju. Z drugiej zaś, prowadzone były na poziomie wybranych jednostek badawczo-rozwojowych, dla których zostały opracowane i wdrożone programy restrukturyzacyjne.

Utworzone w 2001 roku Konsorcjum Technology Partners i powołana w 2003 roku Fundacja Technology Partners kontynuują, jako jedyny ośrodek w Polsce, uruchomione w ramach tych programów prace badawcze z zakresu zarządzania działalnością badawczo-rozwojową, równocześnie testując wyniki tych prac w praktyce.

Fundacja Technology Partners zrealizowała m.in. następujące projekty badawcze i inwestycyjne:

 • Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych
  Projekt w ramach PO-IG, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2009-2013
 • Analiza czynników stymulujących wzrost efektywności współpracy sektora Nauki i Techniki z przemysłem – Analiza doświadczeń światowych oraz badania nad warunkami implementacji tych doświadczeń w Polsce
  Zadanie badawcze własne, 2009
 • Rola sektora nauki w zwiększaniu innowacyjności polskiej gospodarki
  Opracowanie własne na zlecenie MNiSW, 2008
 • Multidyscyplinarne Centra Badawcze jako skuteczne narzędzie poprawy efektywności badań naukowych
  Projekt badawczy własny, 2006-2007
 • Opracowanie koncepcji i modelowa realizacja różnorodnych form wdrażania wyników prac naukowych i rozwojowych
  Projekt zamawiany w ramach PW-004, zrealizowany we współpracy z Akademią Inżynierską, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji i Naczelną Organizacją Techniczną, 2005-2008