Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
K4I – Knowledge4Innovationstrzaka

tl_files/techpart_design/zrze-k4i-mini.jpg

www.knowledge4innovation.eu

Platforma Parlamentu K4I (Knowledge4Innovation) jest niezależną platformą, mającą na celu promowanie zagadnień dotyczących wiedzy i gospodarki innowacyjnej jako priorytetów polityki europejskiej. Platforma K4I powołana została w odpowiedzi na nowe wyzwania związane z koniecznością pozyskania umiejętności efektywnego generowania i zarządzania wiedzą i innowacjami, stanowiącymi warunek poprawy konkurencyjności europejskiej nauki i gospodarki.

O charakterze K4I decyduje zaangażowanie podmiotów (firm, stowarzyszeń, jednostek naukowych i badawczych), będących liderami w swoich obszarach działalności, o różnorodnej specyfice, doświadczeniu i sposobie działania, których jednak wspólnym celem jest promowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności.

K4I funkcjonuje za pośrednictwem Forum Lizbońskiego (the Lisbon Forum), które uruchomione zostało przez Parlament Europejski w grudniu 2008 r. i w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz doradcy zewnętrzni, w tym przedstawiciele zarządu K4I. W ramach Forum organizowane są spotkania, konferencje i tzw. „dyskusje okrągłego stołu”, w trakcie których omawiane są zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla K4I i członków Forum.

Dr Tomasz Kośmider, Prezes Fundacji, jest członkiem Zarządu K4I.

Fundacja Technology Partners, jako jeden z członków-założycieli K4I (2008), uczestniczy corocznie w przygotowaniach organizacyjnych i programowych konferencji European Innovation Summit (EIS), organizowanych przez K4I w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W ostatnich latach TECHNOLOGY PARTNERS było organizatorem:

  • Panelu „R&D Management & R&D Communications”, w ramach sesji „Reshaping R&D for Excellence In Innovation”, w trakcie 1. EIS „Strengthening Europe’s Innovation Performance” (13-14 października 2009 r.).
  • Debaty „Poland – An Important Driver of the Innovation Union”, w ramach 2. EIS „Tackling the Grand Challenges – Policy meets Practice” (11-12 października 2010 r.).
  • Sesji w ramach 3. EIS, który podzielony został na 2 wydarzenia: „RDI Strategies Tailored to National and Regional Contexts – Principles, Areas and Partners” (Warszawa, 10-11 października 2011 r.), oraz „Towards a European Innovation Eco-System” (Bruksela, 12-13 października 2011 r.):
    > sesji „Operational Requirements and Delivery Mechanisms” (w ramach bloku tematycznego „Policy Mix for Research and Innovation”), którą poprowadził Richard Granger, Prezes Europejskiego Biura TECHNOLOGY PARTNERS w Brukseli, który również poprowadził sesję podsumowującą 3. EIS, przedstawiając najważniejsze wnioski i rekomendacje;
    > sesji „RDI Strategies Tailored to National and Regional Contexts”, którą poprowadził prof. Klaus-Heinrich Standke, Dyrektor Biura TECHNOLOGY PARTNERS w Berlinie, Przewodniczący Międzynarodowego Zespołu Ekspertów TECHNOLOGY PARTNERS;
  • Sesji panelowej „Drivers and Enablers of Innovation – Implementation at Regional Level”, w ramach 4. EIS “Building Bridges – Creating Synergies” (9-10 października 2012 r.); moderatorem sesji był Richard Granger, Prezes Europejskiego Biura TECHNOLOGY PARTNERS w Brukseli, który również poprowadził sesję podsumowującą 4. EIS, przedstawiając najważniejsze wnioski i rekomendacje.
  • Sesji konferencyjnej „Towards a European Innovation Partnership in Transport”, w ramach 5. EIS „Making Innovation Happen” (30 września – 2 października 2013 r.), którą poprowadził prof. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, i której moderatorem był Richard Granger, Prezes Europejskiego Biura TECHNOLOGY PARTNERS w Brukseli (więcej informacji w dziale Aktualności).