Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Konsorcjum Technology Partners

O Konsorcjumstrzaka

Nowoczesna gospodarka stawia wysokie wymagania względem partnerów z sektora badań i rozwoju. Dotyczą one przede wszystkim wielodyscyplinarności oferty, odpowiednich kompetencji i wyposażenia, szybkości i efektywności realizacji prac. „Open Innovation”, stosowane coraz częściej przez światowe i europejskie firmy oraz ośrodki naukowe podejście do zarządzania wiedzą, charakteryzuje się intensywnym rozwojem współpracy badawczej z wieloma jednostkami zewnętrznymi równocześnie, m.in. poprzez tworzenie mniej sformalizowanych struktur sieciowych. Sprostanie oczekiwaniom przemysłu oraz uczestnictwo w światowych procesach tworzenia innowacji wymusza na sektorze naukowo-badawczym znacznie większe niż dotychczas otwarcie na nowych partnerów oraz dużą dynamikę działalności.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom grupa jednostek naukowo-badawczych specjalizujących się w wielu dziedzinach nauki podjęła w 2001 roku inicjatywę utworzenia Konsorcjum Technology Partners.

 

Główne cele Konsorcjum Technology Partnersstrzaka
  • Zwiększenie atrakcyjności oferty dla klientów przemysłowych poprzez nadanie jej wielodyscyplinarnego charakteru;
  • Wykorzystanie efektu synergii poprzez połączenie kompetencji, zasobów wiedzy i wyposażenia;
  • Zdynamizowanie współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi i zrzeszającymi je organizacjami, oraz z klientami przemysłowymi;
  • Wdrożenie najlepszych wzorców w zakresie zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi.

Konsorcjum Technology Partners działa na zasadzie wirtualnego instytutu, którego koordynatorem oraz prawnym reprezentantem jest Fundacja Technology Partners.

W skład Konsorcjum Technology Partners wchodzi 8 instytutów naukowo-badawczych, 1 wydział wyższej uczelni i 1 MŚP. Łącznie, reprezentuje ono następujący potencjał:

  • 1500 pracowników naukowo-badawczych;
  • 900 projektów badawczo-rozwojowych realizowanych rocznie;
  • Roczne obroty na poziomie 100 mln EUR.