Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Oferta Konsorcjumstrzaka

Technology Partners realizuje prace badawcze i rozwojowe w następujących obszarach:

Przemysł lotniczy i wojskowe technologie lotniczestrzaka
 • adaptronika,
 • bezzałogowe pojazdy lotnicze (UAV),
 • testowanie materiałów, badania aerodynamiczne, wytrzymałościowe oraz nieniszczące,
 • projektowanie struktur,
 • technologie kosmiczne,
 • awionika,
 • helikoptery i wiropłaty,
 • informatyczne system wsparcia,
 • urządzenia szkoleniowe i symulatory,
 • systemy komunikacji i transferu danych.

Inżynieria materiałowa i inżynieria powierzchnistrzaka
 • wytrzymałość materiałów, metali, nowych stopów i kompozytów oraz ich przetwórstwo,
 • piro- i hydrometalurgiczne metody odzysku metali z rud i koncentratów,
 • przeróbka rud metali nieżelaznych i innych surowców,
 • materiały narzędziowe i powłoki odporne na zużywanie,
 • badania strukturalne metali, spieków węglikowych, ceramicznych oraz materiałów supertwardych,
 • nanotechnologie i nowe materiały
Projektowanie i budowa dróg, mostów i lotniskstrzaka
 • projektowanie i budowa dróg, mostów i lotnisk,

 • nowe rozwiązania materiałowe i zaawansowane technologie,

 • systemy zarządzania siecią drogową i infrastrukturą komunikacyjną,

 • metody diagnozowania stanu dróg i mostów,

 • bezpieczeństwo ruchu,

 • certyfikacja wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.

Optyka stosowana i techniki laserowestrzaka
 • mikroskopia optyczna,
 • holografia,
 • optyczna obróbka informacji i analiza obrazu,
 • optyka gradientowa i światłowodowa,
 • dyfrakcyjne elementy optyczne,
 • optyka instrumentalna,
 • techniki pomiarowe z wykorzystaniem metod optycznych,
 • technologie wytwarzania i kontroli elementów optycznych,
 • certyfikacja szkieł okularowych
Elektronikastrzaka
 • technologie, materiały i urządzenia elektroniczne,
 • piezoelektronika,
 • obwody drukowane i montaż powierzchniowy,
 • technika ultradźwiękowa,
 • technologie montażu sprzętu elektronicznego,
 • automatyzacja i komputeryzacja procesów technologicznych i pomiarów
Projektowanie i budowa maszyn i narzędzistrzaka
 • obrabiarki specjalne,
 • badania hałasu i drgań,
 • certyfikacja obrabiarek,
 • oprzyrządowanie technologiczne,
 • narzędzia skrawające i ścierne,
 • płyny technologiczne,
 • ręczne narzędzia zmechanizowane
Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznychstrzaka
 • przetwórstwo metali nieżelaznych,
 • wykonywanie specjalnych kształtek spiekanych z proszków tlenkowych i tworzyw kompozytowych
Obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem i technologie skrawaniastrzaka
 • obróbka cieplna narzędzi i części maszyn,
 • nakładanie powłok ochronnych, dekoracyjnych i technicznych (galwanicznych, lakierniczych, natryskiwanych cieplnie),
 • powierzchniowa obróbka plastyczna,
 • procesy obróbki wiórowej i ściernej (i specjalistyczne oprogramowanie wspomagające)
Logistyka i magazynowaniestrzaka
 • procesy logistyczne, analiza i standaryzacja kosztów,

 • transport intermodalny i inteligentne systemy transportowe,

 • zarządzanie łańcuchami dostaw,

 • systemy śledzenia i odnajdywania,

 • optymalizacja sieci dystrybucyjnych.

Inżynieria i ochrona środowiskastrzaka
 • czyste technologie i gospodarka odpadami,
 • przeróbka i utylizacja odpadów,
 • badania obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania i płynów technologicznych pod kątem ich wpływu na środowisko