Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Ul Pawińskiego 5A
02-106 WARSZAWA
tel. (48-22) 658 36 07
fax (48-22) 658 14 76
www.technologypartners.pl
Informacje o firmiestrzaka

TMBK Partners jest firmą doradczą, założoną w 1992 roku w stowarzyszeniu z międzynarodową firmą konsultingową Arthur D. Little Inc., od 1999 roku działającą niezależnie i współpracującą z ekspertami zewnętrznymi. Specjalizuje się ona w zagadnieniach z zakresu zarządzania B+R i transferem technologii, podejmując jednocześnie prace badawczo-rozwojowe we współpracy z instytucjami naukowymi. TMBK Partners posiada sieć stałych międzynarodowych kontaktów, obejmującą zagranicznych ekspertów w wielu dziedzinach nauki i techniki.

Od 2001 r. TMBK Partners prowadzi Biuro Centrum Zaawansowanych Technologii TECHNOLOGY PARTNERS.

TMBK Partners nominowane zostało w 2016 roku do Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii BIZNES – Małe i średnie przedsiębiorstwa. Nagroda przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w Programach Ramowych UE, a jej celem jest wyróżnienie naukowców i przedsiębiorców aktywnych w obszarze badań i innowacji na arenie międzynarodowej i docenienie ich wkładu w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Prezentacja TMBK Partners - Pobierz

Na potencjał TMBK Partners składają się m.in.:

 • Oryginalne i sprawdzone w praktyce podejście w zakresie zarządzania, koordynacji i realizacji międzynarodowych wielodyscyplinarnych projektów badawczych.
 • Własna, sprawdzona w praktyce metodyka wzmacniania efektywności prowadzenia prac B+R oraz podnoszenia konkurencyjności jednostek badawczych.
 • Ukierunkowane na potrzeby uczestników procesu transferu technologii narzędzia i programy szkoleniowe, opracowane przy wykorzystaniu bogatego doświadczenia oraz wiedzy współpracujących z TMBK Partners specjalistów.
 • Międzynarodowa sieć ekspertów, wyspecjalizowanych podmiotów naukowo-badawczych i silnych partnerów przemysłowych, obejmująca liczne obszary nauki i gospodarki, oraz stali partnerzy w Niemczech i Belgii.
Obszary i kierunki działaństrzaka

TMBK Partners realizuje prace, w szczególności prace badawcze w zakresie technologii materiałowych, na rzecz wielu sektorów nauki i gospodarki, takich jak przemysł lotniczy, telekomunikacja, turystyka, transport czy ochrona środowiska.

Działalność TMBK Partners obejmuje wieloaspektowe wsparcie (organizacyjne i merytoryczne), usługi doradcze, opracowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń w następujących obszarach:

 • Formułowanie i wdrażanie strategii innowacyjnej.
 • Analiza rynku pod kątem zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania i produkty.
 • Zarządzanie potencjałem technologicznym firmy.
 • Opracowywanie i wdrażanie mechanizmów transferu technologii.
 • Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi i koordynacja ich prac.
 • Przygotowanie wniosków oraz koordynowanie uczestnictwa jednostek badawczych i przedsiębiorstw w Programach Ramowych UE oraz innych międzynarodowych programach naukowych i inwestycyjnych.
 • Projektystrzaka

  Ważniejsze projekty, realizowane przez lub przy współpracy z TMBK Partners:

  • EU H2020 Research and Innovation Action "Open Access Pilot Plants for Sustainable Industrial Scale Nanocomposites Manufacturing based on Buckypapers, Doped Veils and Prepregs" (PLATFORM) – Program UE Horyzont 2020
  • Feasibility studies, dotyczące potencjalnych projektów badawczych z zakresu technologii materiałowych i IT na zlecenie AIRBUS
  • EU FP6 Co-ordination Action "Set-Up of a Market-Oriented Methodology for Joining SMEs within Integrated EU Research Projects on Innovative Clean and Environmental Technologies" (PRODESTS) - 6. PR UE 
  • EU FP6 Cooperative Project "Hybrid Thermoplastic Composite for Recyclable and High Performance Head Protection System" (PRO-HEAD) - 6. PR UE
  • CRAFT-1999-72389 "Printed Circuit Boards with High Solderability Tin Coating for Lead Free Soldering" (PRINT) - projekt typu CRAFT, 5. PR UE
  • CRAFT-1999-70982 "Development of Diesel Exhaust Gases Filtration Technology with Application of Fuel Additives Enabling Continuous Regeneration of Filters to Minimise the Particulate Emission of City Buses" (DIEXFIL) - projekt typu CRAFT, 5. PR UE
  • PHARE SCI-TECH II PL9611.01.02 "Wstępna Strategia Przystąpienia Polski do UE", na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej / Komitetu Badań Naukowych
  • PHARE SCI-TECH II PL9611.02.03 "Restrukturyzacja Jednostek Badawczo-Rozwojowych", na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej / Komitetu Badań Naukowych

  Projekty realizowane przez TMBK Partners, w tym w ramach Programów Ramowych UE, ukierunkowane są na praktyczne wdrożenia w przemyśle. Projekty realizowane przy współpracy TMBK Partners na rzecz firmy AIRBUS dotyczyły opracowania specjalistycznych rozwiązań technologicznych, w odpowiedzi na sprecyzowane wymagania techniczne i jakościowe, wymagających wiedzy z zakresu wielu obszarów nauki i techniki oraz wielu komplementarnych umiejętności.

  Głównym celem realizowanych przez TMBK Partners projektów w ramach programu PHARE było opracowanie i wdrożenie modeli i procesów restrukturyzacyjnych, a tym samym wspieranie systemowej reformy polskiego sektora NiT. Ich celem było ponadto przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej instytutów naukowo-badawczych, jak również rozwój instytucjonalnych systemów wsparcia tworzenia nowych technologii, doradztwa w tym zakresie i wspomagania ich transferu do małych i średnich przedsiębiorstw.

  Eksperci TMBK Partners biorą ponadto udział w pracach realizowanych lub współrealizowanych przez Fundację TECHNOLOGY PARTNERS, z którą ściśle współpracują i w której prace zaangażowani są od momentu jej powstania.